«Հայկական նախաձեռնություն» հիմնադրամ

Հիմնական նախագծեր

Իրավաբանական նախաձեռնություն “Օգնույան Ձեռք”

Հիմնադրամի տեղեկատվա-ուսուցողական Կայքը

Մենք Կիեւի հայ ենք:

Երբ հոգին ձգտում է հայրենի հողի համար, երբ դուք ուզում եք լսել, «Jan, Ahper» եւ ժողովրդական երգի շարժառիթ, երբ անհրաժեշտ է լինել «սեփական» մեջ, երբ նրանք փնտրում են հանդիպման աչքերը իրենց հարազատների աչքերով, երբ նրանց ոտքերը եւ ցանկանում են պարել գրառումներ «Քոչարի – Եկեք մեզ:

Մենք նույնն ենք, ինչպես ձեզ:

Մենք ուժեղ ենք, երբ մենք միասին ենք: